TSP Webboard
TSP Radio
 
1) มาถึงปารีส
 
2) การศึกษา
 
3) สาขาวิชาต่าง ๆ
 
4) เล่าสู่กันฟัง
 
5) กิจกรรมยามว่าง
 
6) มุมน้ำชาในห้องรับแขก
 
7) เที่ยวปารีส
 
8) links
 
   
 

Le Prix Nobel de Physique 2007 attribué au physicien français Albert Fert

 
 

รางวัลโนเบล สาขา Physic 2007 ได้รับมอบหมายให้กับ นักค้นคว้าฟิสิก นาย Albert Fert อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ปารีส-ใต้ 11 หรือ Orsay.

นาย Albert เป็น Director วิทยาศาสตร์ ในศูนย์รวมฟิสิก ของ CNRS / Thales ที่ทำงานร่วมกับ มหาลัยปารีส 11.

ประวัติและรางวัลที่ได้รับ

- Médaille d’or 2003 du CNRS
- lauréat du Japan Prize 2007
- Wolf Prize 2007

และหนนี้ได้รับรางวัลโนเบลในปี 2007 จากการค้นพบ Giant Magneto-Resistance : GMR ซึ่ง GMR เป็นต้นส่วนของ ระบบการใช้งานของ หัวอ่านแม่เหล็ก ที่ถูกใช้ในทุกวันนี้ใน Hard disk สำหรับการเข้าหาอ่านข้อมูล.

Albert Fert ได้ให้ข้อคิดเห็นส่วนตัว กับรายการโทรทัศน์ฝรั่งเศส TF1 ว่า งบประมาณในการค้นคว้า ของฝรั่งเศสนั้นยังน้อยและไม่เพียงพอ ซึ่งไม่สามารถจะนำไปเทียบกับประเทศอื่นๆได้ อาทิเช่น ญี่ปุ่นและอเมริกา อีกทั้งการแบ่งข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างมหาลัยและบริษัทเอกชน ยังเข้าถึงกันได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่รวดเร็วพอ เมื่อเปรียบกับประเทศอย่างอเมริกา