TSP Webboard
TSP Radio
 
1) มาถึงปารีส
 
2) การศึกษา
 
3) สาขาวิชาต่าง ๆ
 
4) เล่าสู่กันฟัง
 
5) กิจกรรมยามว่าง
 
6) มุมน้ำชาในห้องรับแขก
 
7) เที่ยวปารีส
 
8) links
 
   
 

ทำงานในปารีส : ต้องทำอย่างไรบ้าง มีอะไรแตกต่างกันบ้าง

 
 

การที่จะเริ่มทำงานในประเทศฝรั่งเศสนั้น มีบางสิ่งบางอย่างที่ควรรู้และทำความเข้าใจก่อน อย่างแรกคงจะต้องดูที่สถานะภาพของตัวเอง ว่ามี Titre de séjour ประเภทไหน

Titre de séjour สำหรับคนต่างชาติในฝรั่งเศสก็แบ่งได้หลายประเภทต่างๆกันไปครับ ต่างแบบต่างสิทธิกันออกไป มีอยู่หลายชนิดดงนี้ครับ

Titre de séjour type "étudiant"

ก็จะเป็นชนิดที่เพื่อนๆ หลายคนมีกัน อายุเวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนการขอต่อ Visa เป็นปีต่อปี หรือจนหมด อายุเทอมที่สถาบันศึกษาแต่ละแห่งออกรับรองให้

การขอทำงานในขณะที่มี Titre de séjour ประเภท นักศึกษานี้ เราสามารถทำงานในระหว่างเปิดเทอมได้มากสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (964 ชม ต่อปี) ห้ามมากเกินนี้ ถ้าเกิน Prefecture มีสิทธิ์ถอนคืน carte de séjour ของ นศ. ได้

สำหรับการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่วงระยะเวลาที่ปิดเทอมสามารถทำได้เต็มเวลา คือ 35 ชม. ต่อ สัปดาห์ หรือ อาจจะได้ถึง 39 ชม. แล้วแต่สัญญาการว่าจ้างและ ผู้ให้อนุญาติ

และมีข้อยกเว้นสำหรับ การขออนุญาติการทำงาน ถ้าอยู่ในขอบเขตของการฝึกงานให้กับบริษัท (Stage) ก็ไม่จำเป็นต้องขอ การฝึกงานในฝรั่งเศสนั้น มีอยู่ในหลายสาขา แผนกการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ศึกษาด้าน วิชาชีพ IUT, BTS, IUP, Licence professionelle, Master ... หรือ grande école

Autorisation provisoire de séjour délivrée au jeune diplômé étranger

สำหรับ นศ. ที่ทำการศึกษาระดับ BAC + 5 หรือเทียบเท่าหรือมากกว่า จบ หรือ ระดับ Master, DEA, DESS ..

ตั้งแต่ปี 2013 ทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้ทำการแก้ไข จม. โดยนศ. ที่ต้องการหางานทำสามารถขอขยายเวลาในการพำนักอยู่ได้เพิ่มเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจบการศึกษาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม :

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17319.xhtml

Titre de séjour type "salarié"

สามารถทำงานในฝรั่งเศสได้ การที่จะมี Titre de séjour ประเภทนี้นั้นมาจากการที่บริษัทจ้างออกสัญญาให้เป็นสัญญาแบบ CDI และทำการเดินเรื่องผ่าน DDTE สำหรับบุคคลส่วนใหญ่ที่อยู่ในฝรั่งเศสแล้วอย่างเช่น นศ.ต่างชาติที่มี Titre de séjour étudiant ที่ศึกษาจบและทำการฝึกงานกับบริษัท ก็จะสามารถขอทำการเปลี่ยนสถานะภาพจากนักศึกษามาเป็นคนทำงาน แต่จะมีอีกประเภทที่ทางบริษัท ทำสัญญาว่าจ้างโดยที่ ผู้ถูกจ้างนั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส
การต่อสัญญาชนิดนี้ทำปีต่อปี ผู้ที่ทำงานในฝรั่งเศสและมี Titre de séjour type "salarié" เมื่อต่อครบ 5 ครั้ง (5 ปี) มีสิทธิขอ Carte de résidenteได้(การ์ด 10 ปี คล้าย green card ของ อเมกา)

Carte de résidente"

มีอายุเวลา 10 ปี สามารถทำงานได้ทุกอย่าง บุคคลต่างชาติส่วนใหญ่ที่ได้ การ์ดประเภทนี้ มาจากการแต่งงานกับคนสัญชาติฝรั่งเศส หรือจากกรณีของผู้ทำงาน ตามข้อบน หรือ มาถึงประเทศฝรั่งเศสตอนอายุไม่เกิน 18 ปีและทำการร้องขอ โดยมีครอบครัวรับรองเลี้ยงดู ตอนนี้การ์ด ชนิดนี้ถูกลด อายุลงจาก 10 ปีเป็น 5 ปีครับ เพราะอะไรหรือ ? คงจะต้องถามคุณ นิโกลา ซาโก๋สซี่

สำหรับคนต่างชาติในฝรั่งเศส การขออนุญาติการทำงานต้องทำการติดต่อกับทาง DDTE รายละเอียดที่อยู่ DDTE ในเขตปารีสและรอบนอก http://www.ip-formation.com/ddte.php

สัญญาการว่าจ้างที่เราพบเห็นได้บ่อยๆมีอยู่สองชนิด

CDI : Contrat à durée indéterminée :

สัญญาการว่าจ้างที่ไม่มีขอบเขตการหมดอายุ เริ่มจะหายากขึ้นเรื่อยๆสำหรับ สัญญาประเภทนี้และขอได้ค่อนข้างยากสำหรับคนต่างชาติ อย่างแรกต้องหาบริษัทที่ต้องการจ้างเราให้ได้ก่อนและ ให้ทางบริษัทออกสัญญาจ้างชนิดนี้ให้ แต่บริษัทส่วนใหญ่จะออกสัญญาชนิดนี้ให้ จากคนที่ทำ CDD ก่อนและจึงเปลี่ยนเป็น CDI ให้ภายหลัง หรืออีกรูปแบบคือจากการฝึกงาน กับบริษัทก่อนการจบการศึำกษา เมื่อจบการฝึกงาน บริษัทก็อาจจะ ให้สัญญาเป็น CDI ได้ แต่ก็อาจเสนอให้ต่อเป็น CDD ได้

CDD : Contrat de travail à durée déterminée

สัญญาการว่าจ้างที่มีขอบเขตหมดอายุ อายุสัญญาการทำงานแล้วแต่กำหนด เมื่อหมดสัญญาแล้วก็ ต้องทำการต่อไปเรื่อยๆ สัญญาประเภทนี้ นศ. ต่างชาติ ไ้ม่สามรถนำมาใช้ขอในการเปลี่ยน สถานะภาพ จาก TItre de séjour mention "étudiant" เป็น Salarié ได้ การขอเปลี่นสถานะของ Titre de séjour ต้องเป็น CDI เท่านั้น

การจะขอทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะเป็น นศ. นั้นจะต้องมีสิ่งประกอบดังนี้

กฏหมายเปลี่ยนแปลง ในการอนุญาติการทำงานของ นศ. ต่างชาติใน ปี 2007 (loi 1 juillet 2007)

- นศ. ต่างชาติ ไม่จำเป็นต้องขอ Autorisation provisoire de travail อีกต่อไป ยกเลิก โดย กม. ใหม่

- ผู้ว่าจ้างต้องทำการติดต่อ Préfecture ที่ ออก carte de séjour ให้นศ. ต้องทำการขอก่อนเริ่มจ้าง อย่างต่ำ 2 วัน

- ใบร้องขอ ว่าจ้าง ต้องประกอบด้วย copy carte de séjour ของ นศ. หน้าที่งาน และ ชม. การทำงาน

2015 Smic mensuel brut 1 457 €

เงินเดืิอนขั้นต่ำสำหรับผู้ทำงานเดือนละ 151.67 ชั่วโมง(ประมาณ 35-39 ชม./สัปดาห์)จะได้เป็นเงินเดือน ก่อนจ่ายภาษี เป็นจำนวน 1 457 € salaire mensuel brut