TSP Webboard
TSP Radio
 
1) มาถึงปารีส
 
2) การศึกษา
 
3) สาขาวิชาต่าง ๆ
 
4) เล่าสู่กันฟัง
 
5) กิจกรรมยามว่าง
 
6) มุมน้ำชาในห้องรับแขก
 
7) เที่ยวปารีส
 
8) links
 
   
 

การขอ หรือ ต่อ Titre de séjours ในปารีส

 
 

เอกสาร ที่จะ ต้องใช้ เมื่อไป ติดต่อ กับ Profecture คือ
 
1 carte d’identite ( passport )
2 Justificatif domicile
3 titre de sejours อันเก่า

โดยมาก ในการทำ titre de sejours จะต้อง นัดก่อน ถ้า อยู่ ปารีส จะนัดทาง internet ถ้า ไม่ใช่ ก็ต้อง ไปติดต่อ ขอจอคิว

เอกสารที่เค้า จะ ขอ สำหรับ titre de sejours de type d’étudiant

คือ
1 carte d’identite (= passport + titre de sejours อันเก่า)
2 Justificatif domicile (ใบค่าเช่าบ้าน + ค่าไฟ)
3 attestation de resource (หรือ Justificatif bancaire)
4 ผลการเรียนปี ก่อน
5 ใบ รับเข้าเรียนในปีต่อไป Cartificat d’incription
6 รูป 3 รูป
7 ใบนัด Convocation
8 Photo copy "titre de sejours ปัจจุบัน

แล้วที่จะแนะนำ คือการใช้เงิน

โดย ปรกติ คือทางบ้าน มัก จะ ส่งเงินให้ จากธนาคารในประเทศไทย แล้ว พวกเรามีบัตรเครดิตกดเงินได้เลย จาก แบงค์ที่นี่

โดย ที่จะแนะนำ ก็คือ ให้กดเงินจากบัญชี ไทยจาก ตู้ ATM แล้ว ให้ เอาเงินไปเข้า บัญชี ที่แบงค์ ที่นี่ ให้ บัญชี มันหมุนเวียน

การต่อ titre de sejours เค้าจะขอ รายละเอียดการใช้ เงิน จากบัญชี ที่นี่ เพื่อ ดูว่าเรา มีรายรับเข้า มา ไม่มีปัญหา ทางการเงิน

โดย บิล การถอนเงิน ไม่ อยู่ ใน รายการ เอาสาร ที่จะใช้ ต่อ titre de sejours ถ้าเราไม่มี เงินหมุนเวียน ในบัญชี แล้ว เราคงจะ ต้องไปคุย กะ profecture ดู แต่ท่า จะเหนื่อย

สำหรับท่านที่อยู่ในเขตปารีส 75 ที่ต้องกานต่อ carte de séjour ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อน สองเดือนผ่าน internet ดูรายละเอียดได้จากเวป ของ Préfecture de police

การขอต่อ carte de séjour & visa นักเรียน ในปารีส

by Pop + A

Link รายละเอียดสำหรับการขอ Carte de séjour ครับ

PDF ฝรั่งเศส http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/2289/12086/file/etudiant_etranger.pdf


PDF อังกฤษ http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/2289/12088/file/etudiants_etrangers_anglais.pdf

รวบรวมหัวข้อ ของการขอ หรือ ต่อ Carte de séjour ในกระทู้ต่างๆ

การขอ Titre de séjour หรือ การขอต่อ Renouvellement de la carte de séjour

เพิ่งมาและหาที่พักยังไม่ได้ ขอ Carte de séjour ใช้เวลาเท่าไร

Carte de séjour จะหมดอายุ ทำการขอต่อ อยู่ในช่วงรอ Convocation หรือ Récepissé > http://www.tsp.online.fr/forum/viewtopic.php ?t=495

นักเรียนต่างชาติ ขอ ใบอนุญาติทำงานชั่วคราว (20 ชม. / สัปดาห์)

ชั่วโมง เวลาเรียน ตามกำหนดสำหรับ การต่อ Carte de séjour

เวลาเรียน 80 % ของชั่วโมงเรียนสำหรับการขอต่อ Carte de séjour

รับรองหลักฐานการเงิน มีข้ออะไรบ้างควรทราบ

Carte de séjour หมดอายุระหว่างกลับไทย

Carte de séjour ใกล้หมดอายุกลับไทยได้ไหม ?

ย้ายไปอยู่เขตรอบนอก Paris

การขอเปลี่ยนสถานะภาพ จาก นศ. Etudiant มาเป็น คนทำงาน Salarié

อ่านทำความเข้าใจ การเปลี่ยนสถานะภาพและความแตกต่าง ของ Carte de séjour

Changement de statut พูดคุยการเปลี่ยนสถานะภาพ จาก นศ. มา เป็น คนทำงานทำได้อย่างไร

จาก Visa ท่องเที่ยว มา เป็น Carte de séjour Salarié (เป็นไปแทบจะไม่ได้เลย ไม่เคยเห็นใครทำได้) :

ข้อมูลจากเวป รัฐบาลฝรั่งเศสเป็น ภาษาฝรั่งเศส สำหรับ การดำเนินเรื่อง

คนต่างชาติขอใบอนุญาติทำงานในฝรั่งเศส

การขอต่อ Carte de séjour Etudiant (นักเรียน)

นอกหัวข้อ แต่น่าสนใจ

การเตรียมขอ Visa จากเมืองไทย

ค่าใช้จ่าย เงินเดือน ในปารีส